Blog

Zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice na okres 3-letni

Zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice na okres 3-letni

 

Zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.102.2023  z dnia 09.11.2023  r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” od dnia 25.11.2023 r. przez trzy lata na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków

 

Od dnia 25.11.2023 r. do dnia 24.11.2024 r. na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków

25.11.2023r. – 24.11.2024r. zł netto /m3 zł m3 /brutto
Woda 6,77 7,31
Ścieki 9,02 9,74

 

Od dnia 25.11.2024 r. do dnia 24.11.2025 r. na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków

25.11.2024 r. – 24.11.2025 r. zł netto /m3 zł brutto /m3
Woda 6,88 7,43
Ścieki 9,31 10,05

 

Od dnia 25.11.2025 r. do dnia 24.11.2026 r. na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków

25.11.2025 r. – 24.11.2026 r. zł netto /m3   zł brutto /m3
Woda 6,97 7,53
Ścieki 9,49 10,25

 

W związku z powyższym obowiązują stawki za dostarczona wodę i odprowadzanie ścieków wg w/w decyzji. Wyjaśniamy, że przedmiotowe opłaty są niezależne od Spółdzielni.

 

Poniżej link do strony MPWiK Katowice – zmiana taryf  https://www.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/ceny-wody-i-odprowadzania-sciekow