Przetargi

Lokale na wynajem

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 oferuje do zasiedlenia lokale mieszkalne będące pustostanami na prawach najmu w trybie bezprzetargowym.

 

  1. Osoby zainteresowane winny złożyć wypełniony wniosek w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 pok. nr 6 dział członkowski, który pobrać można ze strony internetowej HGSM , w każdej Administracji HGSM oraz w siedzibie HGSM pok. nr 6.
  2. Wyłoniony najemca zobowiązany będzie do wniesienia kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z tyt. najmu lokalu a także wpłatę z tyt. rejestracji i wydania umowy najmu w kwocie 50,00zł.
  3. O objęciu lokalu mieszkalnego decyduje data wpływu wniosku. W przypadku złożenia w jednym dniu kilku wniosków na to samo mieszkanie, zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, przedmiotem przetargu będzie licytacja wpłaty środków pieniężnych na fundusz remontowy. Cena wywoławcza kwoty wpłaty na fundusz remontowy wynosi 1.000,00zł, postąpienie o prawo najmu nie może wynosić mniej niż 100,00zł.
  4. z „Regulaminu ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej…” można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni pod w/w adresem, dział członkowski – pok. 6 lub na stronie internetowej HGSM, tj. hgsm.pl.