ZASOBY

ZASOBY

Struktura zasobów mieszkaniowych HGSM
stan na 31.12.2017r.

 

Własność i współwłasność Spółdzielni

 • Budynki                                               340

 

Własność Spółdzielni

 • Lokale mieszkalne                                                        2.911
 • Pow. użytkowa mieszkań                                          134.842,03 m2
 • Pow. nieruch. gruntowych
  będących własnością Spółdzielni                            842 m2
 • Pow. udziału Spółdzielni w nieruch.
  gruntowych w wieczystym użytkowaniu            260.628,72 m2

 

Lokale wyodrębnione

 • Lokale mieszkalne                                                  2.671
 • Pow. użytkowa mieszkań                                    133.523,91 m2
 • Pow. udziału odrębnych właścicieli
  w nieruchomościach  gruntowych
  w wieczystym użytkowaniu                               160.107,28 m2


Ogółem Spółdzielnia zarządzała

 • Budynki                                                                      340
 • Lokale mieszkalne                                                   5.582
 • Pow. użytkowa mieszkań                                     268.365,94 m2

 

Dane dotyczące własności Spółdzielni w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

 • Lokale mieszkalne                                                              106
 • Pow. użytkowa mieszkań                                                6.046,37 m2
 • Pow. udziału Spółdzielni w nieruchomościach
  gruntowych w wieczystym użytkowaniu                  5.683,84 m2

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza budynkami, których wiek jest bardzo zróżnicowany. Najstarszy budynek został wybudowany w 1805 roku i mieści się przy ul. Leśnego Potoku 15, natomiast najnowsze budynki powstały w 1988 roku i położone są w Mysłowicach przy ul. Szopena 26, 28. Pozostałe budynki Spółdzielni wybudowane zostały w latach 1850-1980. Budynki zarządzane przez Spółdzielnię zlokalizowane są w różnych dzielnicach Katowic oraz w Mysłowicach.

Zróżnicowanie zasobów mieszkaniowych oraz ich usytuowanie wywołuje szereg trudności i zwiększa koszty zarządzania szczególnie w zakresie obsługi transportowej, logistycznej i administracyjnej. Mimo to Spółdzielnia zapewnia wysoki poziom obsługi zasobów mieszkaniowych, szczególnie w zakresie zabezpieczania, usuwania awarii i zgłaszanych usterek oraz realizacji przeglądów technicznych.
Zmiany w systemie prawnym umożliwiają wyodrębnienie się z zasobów Spółdzielni wspólnot mieszkaniowych. W takich przypadkach Spółdzielnia podejmuje działania mające na celu przejęcia obowiązków zarządcy wspólnotami.

Spółdzielnia zarządza, na mocy uchwał podjętych przez Wspólnoty o powierzeniu Spółdzielni zarządzania nieruchomością wspólną, dziewięcioma Wspólnotami:

 1. Plac Nr 4,
 2. Plac Nr 5,
 3. Lompy 7,
 4. Lompy 9
 5. Dąbrowskiego 17,
 6. Dąbrowskiego 17B,
 7. Dąbrowskiego 20,
 8. Dąbrowskiego 20A,
 9. Dąbrowskiego 20B,