ZASOBY

ZASOBY

Struktura zasobów mieszkaniowych HGSM

stan na 31.12.2022r.

 

Własność i współwłasność Spółdzielni

 • Budynki                                                          340

 

Własność Spółdzielni

 • Lokale mieszkalne                                                                  2.494
 • Pow. użytkowa mieszkań                                                     114.871,30 m2
 • Pow. nieruch. gruntowych będących własnością Spółdzielni                842 m2
 • Pow. udziału Spółdzielni w nieruch.  gruntowych          185.573,25 m2
 • Pow. gruntów w wieczystym użytkowaniu                       51.002,00 m2

 

Lokale wyodrębnione

 • Lokale mieszkalne                                                      3.064
 • Pow. użytkowa mieszkań                                          153.057,84 m2
 • Pow. udziału odrębnych właścicieli  w nieruchomościach  gruntowych                 185.790,75 m2

 

 Ogółem Spółdzielnia zarządzała

 • Budynki                                                                 340
 • Lokale mieszkalne                                              5.558
 • Pow. użytkowa mieszkań                                  267.929,14 m2

 

Dane dotyczące własności Spółdzielni w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

 • Lokale mieszkalne                                                       80
 • Pow. użytkowa mieszkań                                        4.415,59 m2
 • Pow. udziału Spółdzielni w nieruchomościach gruntowych     4.115,73 m2

 

Spółdzielnia zarządza, na mocy uchwał podjętych przez Wspólnoty o powierzeniu Spółdzielni zarządzania nieruchomością wspólną, dziesięcioma Wspólnotami:

 1. Plac Nr 4,
 2. Plac Nr 5,
 3. Lompy 7,
 4. Lompy 9
 5. Dąbrowskiego 17,
 6. Dąbrowskiego 17B,
 7. Dąbrowskiego 20,
 8. Dąbrowskiego 20A,
 9. Dąbrowskiego 20B,
 10. Widok 10B