Organy Spółdzielni

Zarząd

Skład Zarządu:

mgr Adam Bomba – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny,
mgr inż. Waldemar Brzuchacz – V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacyjnych

Uchwały Zarądu podjęcie w 2023 roku:

 

W treści Uchwał i protokołów publikowanych w tej zakładce pominięto dane osobowe, adresy zamieszkania oraz inne dane chronione.
Zarząd HGSM informuje, że dokumenty z lat 2016-2021 zostały zarchiwizowane.
Członek Spółdzielni HGSM może zapoznać się z ich treścią w siedzibie Spółdzielni w Katowicach, ul. Gliwicka 65, pokoju nr 19, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Spółdzielni Pani Iwoną Talaga dzwoniąc pod numer 32 606-17-53