Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Gasz – Płońska Cecylia – Przewodniczący RN
Chmura Damian – Z-ca Przewodniczącego RN
Ślęzak Dariusz – Sekretarz RN
Donerstag Katarzyna – Członek RN
Krawczyk – Jasińska Marta – Członek RN
Moryl Tadeusz – Członek RN
Szkuta Magdalena – Członek RN

 

W treści Uchwał i protokołów publikowanych w tej zakładce pominięto dane osobowe, adresy zamieszkania oraz inne dane chronione.
Zarząd HGSM informuje, że dokumenty z lat 2016-2021 zostały zarchiwizowane.
Członek Spółdzielni HGSM może zapoznać się z ich treścią w siedzibie Spółdzielni w Katowicach, ul. Gliwicka 65, pokoju nr 19, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Spółdzielni Panią Iwoną Talaga dzwoniąc pod numer 32 606-17-53

 

Terminarz Rady Nadzorczej – 2023

Terminarz Rady Nadzorczej – 2022