Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Cecylia Gasz – Płońska – Przewodniczący RN
Damian Chmura – Z-ca Przewodniczącego RN
Dariusz Ślęzak – Sekretarz RN
Katarzyna Donerstag – Członek RN
Marta Krawczyk-Jasińska – Członek RN
Tadeusz Moryl – Członek RN
Magdalena Szkuta – Członek RN

 

W treści Uchwał i protokołów publikowanych w tej zakładce pominięto dane osobowe, adresy zamieszkania oraz inne dane chronione. Zarząd HGSM informuje, że dokumenty z lat 2016-2023 zostały zarchiwizowane.
Członek Spółdzielni HGSM może zapoznać się z ich treścią w siedzibie Spółdzielni w Katowicach, ul. Gliwicka 65, pokoju nr 19, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Spółdzielni Panią Iwoną Talaga dzwoniąc pod numer 32 606-17-53

 

Terminarz Rady Nadzorczej – 2024