Blog

Wyjaśnienie dotyczące zmiany okresów rozliczania wody w Katowicach i Mysłowicach

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dn. 27.10.2021r., stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków dla miasta Katowice i Mysłowice będą ulegały zmianie z końcem października każdego roku.

W celu dostosowania okresów rozliczeniowych w HGSM do zmian stawek wody i odprowadzania ścieków, Zarządu Spółdzielni podjął decyzję o zmianie okresów rozliczeniowych, które odbywać się będzie na dzień 30 kwietnia i 31 października każdego roku.