Blog

Regulamin użytkowania lokali oraz porządku domowego.

Zarząd HGSM, informuje, że w dniu 19.09.2019 na mocy Uchwały nr 739/2019/06, Rada Nadzorcza HGSM zatwierdziła jednolity tekst “Regulaminu użytkowania lokali oraz porządku domowego HGSM”.

Z uwagi na fakt, iż w znacznej mierze zmianie ulega treść w/w regulaminu. Zarząd Spółdzielni, zachęca mieszkańców zasobów HGSM do zapoznania się na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.hgsm.pl  lub w biurze Administracji z jego treścią.