Blog

Mikołajki 2021

W tym roku ze względów na ograniczenia pandemiczne mikołajki zorganizowane w klubie osiedlowym miały inny charakter.
Otóż zamiast tradycyjnego spotkania Mikołaja z dziećmi w klubie, Mikołaj zawitał do ich mieszkań.