Blog

Ulega zmianie wysokość opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego od 01.01.2023