Blog

Przetargi mieszkaniowe ONLINE – 04.06.2020

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 ogłasza przetarg na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach HGSM.

Ze względu na trwający w Polsce stan epidemiczny postępowanie przetargowe ustalone na dzień 04.06.2020r. odbędzie się online i przebiegać będzie w następujący sposób:

 

  1. Dokumenty niezbędne do udziału w postępowaniu przetargowym należy przesłać elektronicznie na adres Spółdzielni, tj. czlonkowski@hgsm.pl
  2. Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami (oświadczenie z numerem konta bankowego dot. zwrotu wadium, potwierdzenie wniesienia wadium),
  3. Po upływie terminu składania dokumentów wnioskodawca na wskazany we wniosku adres e-mail otrzyma numer, który będzie jego identyfikatorem w trakcie licytacji.
  4. Wymagane jest potwierdzenie otrzymania wiadomości z nadanym numerem.
  5. Na godzinę przed każdą licytacją lokalu mieszkalnego na adres e-mail przesłany zostanie wnioskodawcy link, który należy aktywować w celu weryfikacji połączenia. (*)
  6. Po zakończonej licytacji online, link całkowicie wygaśnie.
  7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania stosownych dokumentów osobiście w dziale członkowskim HGSM po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
  8. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały postępowania przetargowego nastąpi jedynie na podstawie przesłanych oświadczeń (które są obowiązkowym załącznikiem do wniosku) na numer rachunku bankowego z którego wadium wniesiono.

 

Licytacja odbędzie się za pośrednictwem strony: www.webroom.net , w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z tą platformą, aby uniknąć jakichkolwiek problemów w trakcie przebiegu przetargu. Nie jest wymagana żadna rejestracja ani instalacja dodatkowego oprogramowania. Połączenie odbywa się w dowolnej przeglądarce internetowej. Alternatywnie jest też możliwość połączenia przez telefon. (awaryjnie).

* Podczas każdego połączenia online, po kliknięciu na link w odebranym mailu:

należy przejść krótką procedurę sprawdzenia systemu przez platformę webroom pod kątem weryfikacji sprzętu i możliwości zestawienia połączenia konferencyjnego z uwzględnieniem kamery, mikrofonu i głośnika, przy czym kamera jest opcjonalna).

 

 

Należy potwierdzać kolejno wszystkie kroki, aż do ostatniego etapu klikając na przycisk Enter Room, w celu uzyskania połączenia.

 

Całość ogłoszenia zamieszczona jest w zakładce „Przetargi-przetargi mieszkaniowe” i odpowiednich załącznikach, natomiast druki do wypełnienia (wniosek o dopuszczenie do przetargu i oświadczenie zwrotu wadium) dostępne są w zakładce „dokumenty-formularze do pobrania”.