Blog

Przetargi mieszkań 21.09.2021 i 23.09.2021

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 ogłasza przetarg ustny
na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach HGSM:

 

 1. zgłoszenie udziału w przetargu odbywa się poprzez złożenie wypełnionego wniosku dopuszczającego do przetargu wraz z załącznikami, które należy pobrać ze strony internetowej HGSM,
 2. warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie drogą elektroniczną na adres: czlonkowski@hgsm.pl w terminie do 17.09.2021r kompletu dokumentów tj. : wniosek, dowód wpłaty uiszczenia wadium, oświadczenie z numerem rachunku bankowego w celu zwrotu wadium.
 3. Nr konta Spółdzielni na które należy wnieść wadium: PKO BP S.A. I O/Katowice 41 1020 2313 0000 3102 0019 5917.
 4. wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet wartości rynkowej, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy – przepada.
 5. koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg (344,40zł/369,00zł),
 6. postąpienie w przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie może wynosić mniej niż 2.000,00zł.
 7. wadium osób, które przetargu nie wygrały jest im zwracane, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu,
 8. lokale mieszkalne wystawione do przetargu udostępnione będą przez Administracje HGSM do oględzin w terminach podanych w poniższej tabeli.
 9. z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego

w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej” dostępny jest na stronie internetowej HGSM, tj. www.hgsm.pl.

 1.   Zarząd Spółdzielni ma prawo odstąpić od przetargu lub go unieważnić bez podania przyczyny.

 

Przetarg odbędzie się w trybie on-line  w dniu  21.09.2021r. od godz. 0900, bliższych informacji w przedmiotowej kwestii udziela dział członkowski, tel. 32/606-17-87,88.

 

 

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 ogłasza przetarg ustny
na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach HGSM:

 

 1. zgłoszenie udziału w przetargu odbywa się poprzez złożenie wypełnionego wniosku dopuszczającego do przetargu wraz z załącznikami, które należy pobrać ze strony internetowej HGSM,
 2. warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie drogą elektroniczną na adres: czlonkowski@hgsm.pl w terminie do 17.09.2021r kompletu dokumentów tj. : wniosek, dowód wpłaty uiszczenia wadium, oświadczenie z numerem rachunku bankowego w celu zwrotu wadium.
 3. Nr konta Spółdzielni na które należy wnieść wadium: PKO BP S.A. I O/Katowice 41 1020 2313 0000 3102 0019 5917.
 4. wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet wartości rynkowej, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy – przepada.
 5. koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg (344,40zł/369,00zł),
 6. postąpienie w przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie może wynosić mniej niż 2.000,00zł.
 7. wadium osób, które przetargu nie wygrały jest im zwracane, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu,
 8. lokale mieszkalne wystawione do przetargu udostępnione będą przez Administracje HGSM do oględzin w terminach podanych w poniższej tabeli.
 9. z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego

w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej” dostępny jest na stronie internetowej HGSM, tj. www.hgsm.pl.

 1.   Zarząd Spółdzielni ma prawo odstąpić od przetargu lub go unieważnić bez podania przyczyny.

 

Przetarg odbędzie się w trybie on-line  w dniu  23.09.2021r. od godz. 0900, bliższych informacji w przedmiotowej kwestii udziela dział członkowski, tel. 32/606-17-87,88.