Blog

Ograniczenie obsługi bezpośredniej w Spółdzielni do 31 lipca 2020

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, obsługa bezpośrednia mieszkańców w spółdzielni została wstrzymana do 31 lipca 2020 r. z możliwością jej dalszego przedłużenia.

W tym czasie istnieje wyłącznie forma zdalnego kontaktu z jednostkami administracyjnymi i siedzibą zarządu tj.  mailowano na adres sekretariat@hgsm.pl  lub poprzez PORTAL HGSM.

Obsługa telefoniczna w spółdzielni realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30. Numery telefonów można znaleźć na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Kontakt”.

Jednocześnie w celu ułatwienia mieszkańcom dostarczania korespondencji kierowanej do Spółdzielni przy drzwiach wejściowych do terenowych administracji zostały zamontowane skrzynki pocztowe, do których można wrzucać korespondencję.

Adresy zamontowanych skrzynek pocztowych:

Ul. Strz. Bytomskich 21          – Administracja  Budynków Mieszkaniowych AD1 „SZOPIENICE”

Ul. Gliwicka 63                      ­ – Administracja Budynków Mieszkaniowych AD2 „BAILDON”

Pl. Wyzwolenia 4                    ­ – Administracja Budynków Mieszkaniowych  AD3„WIECZOREK”