Blog

Ogłoszenie – odczyty wodomierzy

Szanowni Państwo w związku z pandemią koronawirusa kurierzy Spółdzielni nie będą dokonywać odczytów wodomierzy.

Prosimy o podawanie stanu wodomierzy do działu czynszu do dnia 03.06.2020r.                           w jednej z poniższych form:

  1. Telefonicznie na nr tel: 32 606 17 62 lub 32 606 17 63,
  2. Na adres e-mail: czynsze@hgsm.pl ,
  3. Poprzez  stronę  internetową  Spółdzielni  zakładka  “ KONTAKT ”

W informacji należy podać:

1. adres lokalu oraz imię i nazwisko (właściciela / najemcy),

2. stan licznika/ów (tylko czarne pozycje).

Mieszkańcy, którzy nie podadzą stanu wodomierzy w wyznaczonym terminie zostaną obciążeni zgodnie z Uchwałą Zarządu HGSM w wysokości: • 7m3/os/m-c – zimnej wody  • 5m3/os/m-c – ciepłej wody