Blog

Oferta – usługi geodezyjne

HUTNICZO – GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą :40-853 Katowice, ul. Gliwickiej 65
zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Spółdzielni.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”OFERTA – USŁUGI GEODEZYJNE” należy przesłać drogą pocztową na adres Spółdzielni do dnia:
01.07. 2020r.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce “Przetargi -> Zaproszenie do składania ofert
Bliższych informacji udziela Komórka kontroli wewnętrznej i spraw terenowych HGSM tel. 32 / 606-17-54