Blog

Odczyt wodomierzy listopad 2020

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 Spółdzielnia zawiesza odczyty wodomierzy przez kurierów.

Zwracamy się, zatem z prośbą do mieszkańców o przekazywanie stanów liczników wody

  • telefonicznie pod nr 32 606 17 62  lub  32 606 17 63,
  • drogą internetową na adres e-mail: czynsze@hgsm.pl ,
  • lub przez stronę  internetową  hgsm.pl  w zakładce  “KONTAKT

W informacji należy podać:

  • adres lokalu oraz imię i nazwisko (właściciela / najemcy),
  • stan licznika/ów (tylko czarne pozycje).

 

       Mieszkańcom, którzy nie podadzą stanu wodomierzy do dnia 30.11.2020r. zostaną dokonane naliczenia z ryczałtowym zużyciem wody.

Nie dotyczy lokali, w których zamontowane zostały wodomierze z odczytem radiowych.