O nas

Najczęściej zadawane pytania

  1. Witam serdecznie pragnę zapytać czy w HGSM są organizowane przetargi ustne na ustalenie stawek czynszu takie jak są przeprowadzane w Urzędzie Miasta? lub czy istnieje możliwość uzyskania mieszkania do remontu za wpłatą kaucji w starym budownictwie? 

    Lokale mieszkalne z zasobów HGSM można nabyć w drodze postępowania przetargowego zgodnie z “Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu w zasobach HGSM” z dnia 18.02.2009r. Regulamin określa tryb i zasady przetargu ustnego do ustalenia pierwszeństwa w zawarciu umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i umowy najmu. Przedmiotem przetargu jest cena wywoławcza za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustalona w oparciu o sporządzony operat szacunkowy dla prawa odrębnej własności lokalu lub cena wywoławcza stanowiąca kwotę wpłaty na fundusz remontowy dla najmu lokalu. Regulamin ustalania pierwszeństwa w zawarciu przyznającej prawo do lokalu w zasobach HGSM jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni: www.hgsm.pl. W celu uzyskania informacji o terminie najbliższego przetargu prosimy o kontakt z Działem Członkowskim tel. 032/606-17-87,88

  2. Witam, mam pewne pytanie, znajomy do niedawna posiadał umowę najmu lokalu mieszkalnego w Państwa spółdzielni. Ostatnio wykupił mieszkanie za przysłowiową złotówkę i jest właścicielem tego lokalu. Właśnie sie dowiedziałem się, ze zwrócono mu kaucję, którą poniósł przy podpisaniu umowy najmu. Ja ponad 2 lata temu wygrałem przetarg w Państwa spółdzielni i musiałem ponieść koszty wkładu lokatorskiego oraz ponieść koszty aby zostać członkiem spółdzielni plus kwotę o jaką przelicytowałem zainteresowanych kontrahentów. Ponad rok temu również wykupiłem mieszkanie i posiadam odrębną własność. Moje pytanie brzmi: czy również mogę sie ubiegać o zwrot wkładu lokatorskiego, albo jakichkolwiek innych kosztów, które poniosłem, żeby zostać członkiem spółdzielni? Przecież mnie moje mieszkanie kosztowało dużo więcej niż osoby, które były najemcami lokali w Państwa spółdzielni. 

    Nawiązując do pytania w sprawie zwrotu poniesionych przez Pana kosztów wyjaśniamy, że ustanowienie na Pana rzecz prawa odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu nastąpiło na mocy art. 12 nowelizacji ustawy „ o spółdzielniach mieszkaniowych” z dn. 31.07.2007r., natomiast wnioski najemców o przeniesienie własności realizowane są zgodnie z art. 48 niniejszej ustawy. Reasumując powyższe, brak jest podstaw prawnych aby mógł się Pan ubiegać o zwrot jakichkolwiek kosztów za wyjątkiem zwrotu udziału w kwocie 50 zł w przypadku rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni.

  3. Witam, proszę o informację czy Spółdzielnia posiada w swoich zasobach mieszkania do wynajęcia bądź do przetargu. 

    Wszystkie lokale mieszkalne w zasobach Spółdzielni będące pustostanami można nabyć jedynie w drodze organizowanego przez Spółdzielnię postępowania przetargowego, w którym każdy może uczestniczyć. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie m.in. stosownego wniosku oraz wniesienie wymaganego wadium zgodnie z regulaminem, który określa tryb i zasady przetargu. Regulamin ustalania pierwszeństwa w zawarciu przyznającej prawo do lokalu w zasobach HGSM jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni: www.hgsm.pl. w zakładce regulaminy. Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są również na stronie internetowej spółdzielni www.hgsm.pl w zakładce przetargi. W celu uzyskania informacji o terminie najbliższego przetargu prosimy o kontakt z Działem Członkowskim tel. 032/606-17-87,88