Blog

NSP 2021 – informacja o spisie powszechnym

Nawiązując do trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkową metodą przekazania danych w ramach NSP 2021 jest samospis internetowy. Formularz spisowy jest dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego. Samospis internetowy to szybka, bezpieczna i prosta metoda udziału w NSP 2021. Dodatkowo, każdy, kto dokona samospisu poprzez Internet może wygrać cenne nagrody w Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. – 16 samochodów osobowych). Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są jedynie do 7 lipca br. (szczegóły na stronie https://loteria.spis.gov.pl/).

Jednocześnie informujemy, że od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie. Oznacza to, że rachmistrzowie mogą się kontaktować z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

W związku z powyższym ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań mających na celu popularyzację spisu wśród członków Spółdzielni (np. strona internetowa, konto w mediach społecznościowych, spotkania bezpośrednie i on-line, mailing do członków Spółdzielni, gazetki tradycyjne i on-line, inne).

Prosimy również o zachęcanie swoich współpracowników do udziału w samospisie oraz przekazanie informacji o NSP 2021 członkom Spółdzielni.

Więcej informacji o spisie https://spis.gov.pl/