Blog

KOMUNIKAT O OGRANICZENIU OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ W SPÓŁDZIELNI

Szanowni mieszkańcy!

Informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie obsługa mieszkańców przez administracje w dalszym ciągu prowadzona będzie bez możliwości bezpośredniego kontaktu z uwagi na brak poprawy sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 .

Prosimy o kontaktowanie się z administracjami i służbami Spółdzielni drogą telefoniczną, elektroniczną, poprzez umieszczenie korespondencji w skrzynkach znajdujących się przy wejściach do każdej z administracji Spółdzielni lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Adresy zamontowanych skrzynek na korespondencję ze Spółdzielnią:

Ul. Strz. Bytomskich 21  –      Administracja  Budynków Mieszkaniowych AD1 „SZOPIENICE”

Ul. Gliwicka 63                     –      Administracja Budynków Mieszkaniowych AD2 „BAILDON”

Pl. Wyzwolenia 4              ­      –      Administracja Budynków Mieszkaniowych  AD3„WIECZOREK”

W sprawach nietypowych, wymagających bezpośredniego kontaktu, decyzje o sposobie rozwiązania problemu będą podejmowane indywidualnie.

Obsługa telefoniczna realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30. Numery telefonów są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.hgsm.pl ,w gazetce „Nasze Osiedle” oraz na tablicach ogłoszeń                  w budynkach mieszkaniowych.

Jednocześnie informujemy, że roboty remontowe, przeglądy kominiarskie i gazowe, naprawy awaryjne i inne sprawy techniczne są realizowane z zachowaniem przewidzianych na czas trwania pandemii form bezpieczeństwa.

Liczymy na Państwa zrozumienie i apelujemy o dostosowywanie się do wszelkich zaleceń i komunikatów rządowych.