Blog

Informacja o powstałym Centrum Aktywności Młodzieżowej dla pełnoletniej młodzieży

Celem projektu Centrum Aktywności Młodzieżowej (CAM) jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej młodych dorosłych (18-30 rok życia) mieszkańców Katowic zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w tym osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu realizowane będą działania środowiskowe (animator młodzieżowy) oraz prozatrudnieniowe.

Siedziba CAM mieści się przy ul. Kopernika 14. Będzie to miejsce przyjazne dorosłej wykluczonej młodzieży gdzie prowadzone będą działania animacyjne mające na celu m.in. wzrost zaangażowania osób młodych w działania społeczne. 

Zajęcia będą miały charakter grupowy ale także indywidualne wsparcie w zależności od potrzeb w tym skierowanie do wsparcia specjalistycznego.

Wśród uczestników/uczestniczek działań środowiskowych najbardziej zmotywowana do zatrudnienia grupa otrzyma wsparcie doradcy zawodowego, coacha oraz skierowanie do udziału w szkoleniu zawodowym wraz ze stypendium. 

Kierunek kursów zawodowych dostosowywany będzie indywidualnie dla uczestnika/uczestniczki. 

Dodatkowo uczestnicy/uczestniczki, którzy podejmą zatrudnienie otrzymają pakiet pracowniczy – możliwość zakupu np. niezbędnej odzieży, usług, sprzętu.

Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2021-31.12.2022.

Partnerem projektu jest Miasto Katowice.