Blog

Informacja dot. wolnych miejsc w Dziennych Domach Pomocy Społecznej

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przesyła w załączeniu informację o wolnych miejscach w Dziennych Domach Pomocy Społecznej z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców, aby osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy zgłosiły się we właściwym Punkcie Terenowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.