Blog

E-meldunek – nowa ustawa o ewidencji ludności

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz 2286), z mocy której obowiązek meldunkowy może być dokonany drogą elektroniczną (E-meldunek) .

E-meldunek