Blog

Realizacja projektu z Funduszu Europejskiego

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Katowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych na terenie Osiedla Konstantego Michalskiego w Katowicach”.

Celem projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w obrębie budynków wielorodzinnych na terenie Osiedla Konstantego Michalskiego w Katowicach, co przyczyni się do obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości wspólnych i zredukuje poziom  zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów takich jak CO, CO2, SO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej ze źródła fotowoltaicznego.

Wartość projektu:  396 480,94 PLN

Kwota dofinansowania z UE  : 273 652,77 PLN

Plakat Projektu