Przetargi

Lokale na wynajem

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 oferuje do zasiedlenia lokale mieszkalne będące pustostanami na prawach najmu w trybie bezprzetargowym.

 

 

  1. Osoby zainteresowane winny złożyć wypełniony wniosek, który pobrać można w siedzibie HGSM w dziale członkowskim pok. nr 7a.
  2. Wyłoniony najemca zobowiązany będzie do wniesienia kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z tyt. najmu lokalu a także wpłatę z tyt. rejestracji i wydania umowy najmu w kwocie 50,00zł.
  3. O objęciu lokalu mieszkalnego decyduje data wpływu wniosku. W przypadku złożenia w jednym dniu kilku wniosków na to samo mieszkanie, zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, przedmiotem przetargu będzie licytacja wpłaty środków pieniężnych na fundusz remontowy. Cena wywoławcza kwoty wpłaty na fundusz remontowy wynosi 1.000,00zł, postąpienie o prawo najmu nie może wynosić mniej niż 100,00zł.
  4. z „Regulaminu ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej…” można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni pod w/w adresem, dział członkowski – pok. 7a lub na stronie internetowej HGSM, tj. hgsm.pl.

 

WYKAZ WOLNYCH LOKALI MIESZKALNYCH DO ZASIEDLENIA NA PRAWACH NAJMU

W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

 

Lp.

 

adres lokalu

 

informacja

o  lokalu

tytuł prawny

 do lokalu

Wysokość kaucji zabezpieczającej administracja budynku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracja

ul. Strz. Bytomskich 21d

Katowice

Tel. 32/606-17-11,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ul. Kantorówny 4/4

Katowice

 

 

1p+k, 25,50m2

——————

parter

do remontu

– umowa najmu lokalu

 1.629,45zł

 

 

2.

ul. Roździeńska 24/10

Katowice

1p+k, 47,60m2

——————

II piętro

do remontu

– umowa najmu lokalu

 2.741,76zł

 

 

3.

ul. Roździeńska 39/1

Katowice

1p+k, 38,20m2

——————

parter

do remontu

– umowa najmu lokalu

 2.490,64zł

 

 

4.

ul. Roździeńska 20/2

Katowice

1p+k, 41,80m2

——————

parter

do remontu

– umowa najmu lokalu

 2.491,28zł

 

 

5.

ul. Morawa 78/9

Katowice

2p+k, 36,53m2

——————

II piętro

do remontu

– umowa najmu lokalu

 2.221,02zł

 

 

6.

 

ul. Morawa 66/10

Katowice

1p+k, 25,68m2

——————

poddasze

do remontu

– umowa najmu lokalu

 1.533,10zł

 

 

7.

ul. Wiosny Ludów 50/5

Katowice

2p+k, 29,90m2

——————

I piętro

do remontu

– umowa najmu lokalu

 1.617,59zł

 

 

 

8.

ul. Wytapiaczy 2/1a

Katowice

 

 

1p, 18,60m2

——————

parter

do remontu

– umowa najmu lokalu

 1.062,06zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracja

ul. Strz. Bytomskich 21d

Katowice

Tel. 32/606-17-11,12

 

 

9.

ul. Wałowa 8a/12

Katowice

 

 

2p + k, 58,40m2

——————

poddasze

do remontu

– umowa najmu lokalu

 2.925,84zł

 

 

10.

ul. Wałowa 8/10

Katowice

 

 

1p + k, 41,80m2

——————

poddasze

do remontu

– umowa najmu lokalu

 2.099,19zł

 

 

11.

ul. Morawa 79/11

Katowice

1p+k, 53,14m2

——————

poddasze

do remontu

– umowa najmu lokalu

 3.257,48zł

 

 

12.

ul. Morawa 79/4

Katowice

1p+k, 33,88m2

——————

parter

do remontu

– umowa najmu lokalu

 2.374,98zł

 

 

13.

ul. Morawa 78/10

Katowice

1,  27,09m2

——————

II piętro

do remontu

– umowa najmu lokalu

 1.647,07zł

 

 

14.

ul. Morawa 79/12

Katowice

1p+k, 59,03m2

——————

poddasze

do remontu

– umowa najmu lokalu

 4.138,00zł

 

 

15.

ul. Wiosny Ludów 50/1

Katowice

2p+k, 50,40m2

łazienka

parter

do remontu

– umowa najmu lokalu

 2.978,64zł

 

 

16.

ul. Wiosny Ludów 63/3

Katowice

2p+k, 70,90m2

łazienka

parter

do remontu

– umowa najmu lokalu

 4.184,28zł

 

 

17.

ul. Oswobodzenia 139/3

Katowice              

1p+k, 27,02m2

———————

parter

do remontu

–  umowa najmu lokalu 1.461,80zł

 

 

Administracja

Plac Wyzwolenia 4

Katowice

Tel. 32/606-17-31

 

 

18.

ul. Lwowska 24/12

Katowice

3p+k, 86,42m2

łazienka

II

do remontu

–  umowa najmu lokalu 5.107,40zł