Blog

Opłata za wydawane zaświadczenia

Informujemy, że za wydawane przez Spółdzielnie zaświadczenia do Sądu, Notariusza, Urzędów oraz innych celów na wniosek zainteresowanego

Pobierana jest opłat w wysokości 10 zł.

 

Opłatę należy wnieść na podanej poniżej konto bankowe:

Hutniczo -Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

40-853 Katowice,

ul. Gliwicka 65

PKO BP S.A. I O/Katowice: 41 1020 2313 0000 3102 0019 5917

 

Przy wpłacie należy uwzględnić:

  • imię i nazwisko właściciela lokalu,
  • adres lokalu, którego wpłata dotyczy,
  • tytułem: wydanie zaświadczenia.

 

Warunkiem odbioru zaświadczenia jest przedłożenie dowodu niniejszej wpłaty.