Dokumenty

Uchwały i protokoły

W treści Uchwał i protokołów publikowanych w tej zakładce pominięto dane osobowe, adresy zamieszkania oraz inne dane chronione. Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z nimi (do wglądu) w biurze HGSM.

 

 

Uchwały

Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podjęte w 2018r

Protokoły Zarządu 2018

 Protokoły Rady Nadzorczej 2018

 

Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podjęte w 2017r

Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podjęte w 2016r

Protokoły Zarządu 2017

Protokoły Rady Nadzorczej 2017

Protokoły Rady Nadzorczej 2016