HUTNICZO-GÓRNICZA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Katowicach
Informacje